Chuyển đến phần nội dung

Trách nhiệm quản lý an toàn lao động của nhà thầu tôt nhất

Bạn đang quan tâm đến các tiêu chuẩn, công tác an toàn trong xây dựng và cập nhật về đảm bảo  an toàn và bảo vệ lao động trong xây dựng đến năm 2023? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để tìm hiểu và có câu trả lời cho những quan tâm của bạn! Chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết và sắc sảo về các quy định, tiêu chuẩn, và biện pháp kỹ thuật an toàn trong ngành xây dựng, giúp bạn nắm bắt những điều cần biết mới nhất.

An toàn lao động trong xây dựng: Khái niệm và quy định

An toàn và bảo vệ lao động trong xây dựng đơn giản là các biện pháp để đảm bảo không xảy ra tai nạn hoặc thương tích trong quá trình thi công các công trình xây dựng như nhà ở, nhà cao tầng, và các công trình khác. Theo quy định trong Thông tư 04/2017/TT-BXD, an toàn xây dựng là việc ngăn chặn tác động của các yếu tố nguy hiểm và có hại, nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng của công nhân, và ngăn ngừa các sự cố không an toàn trong quá trình thi công.

Đồng nghĩa với việc, an toàn xây dựng là việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng những người tham gia thi công không gặp nguy hiểm đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của mình.

Tiêu chuẩn an toàn trong xây dựng

Các quy định về an toàn trong xây dựng bao gồm một số nội dung cơ bản quan trọng sau đây:

Quy định pháp lý về an toàn thi công công trình xây dựng

Hiện nay, trong ngành xây dựng, có các quy định, tiêu chuẩn an toàn riêng để đảm bảo an toàn và bảo vệ lao động trong xây dựng. Các quy định này bao gồm các công tác an toàn, hệ thống quản lý an toàn, quản lý an toàn công trường, hồ sơ an toàn, kiểm định và giám sát.

Các quy định này được đề ra trong Luật Xây dựng 50/2014/QH13, Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13, và Thông tư số 04/2017/TT-BXD về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Tuy nhiên, mặc dù đã có các quy định và hướng dẫn, vẫn còn nhiều doanh nghiệp không tuân thủ đầy đủ các quy định an toàn lao động trong xây dựng. Vì vậy, vẫn còn những hình ảnh không an toàn trong lĩnh vực xây dựng.

Trách nhiệm quản lý an toàn xây dựng công trình

Thông tư 04/2017/TT-BXD đề cập đến khái niệm “Quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình” và mô tả nó như sau: “Hoạt động quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình là việc các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng tuân thủ quy định…”

Hiện nay, các quy định về quản lý an toàn trong xây dựng công trình xác định hệ thống quản lý an toàn xây dựng bằng cách xác định:

Trách nhiệm quản lý an toàn xây dựng công trình của chủ đầu tư

Theo Thông tư 04/2017/TT-BXD, để thực hiện trách nhiệm quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, các định mức sau được xác định:

 • Chấp thuận kế hoạch theo hồ sơ an toàn trong thi công do nhà thầu lập.
 • Tổ chức kiểm tra, giám sát các công tác an toàn trong xây dựng do nhà thầu thi công thực hiện.
 • Phân công, thông báo nhiệm vụ của người có năng lực theo dõi, giám sát (kỹ sư an toàn xây dựng) để thực hiện các quy định và biện pháp an toàn xây dựng của nhà thầu. Đồng thời, tạm dừng hoặc đình chỉ thi công nếu phát hiện sự cố có thể ảnh hưởng đến an toàn lao động hoặc vi phạm quy định an toàn lao động trong xây dựng.
 • Phối hợp với nhà thầu để thực hiện các biện pháp an toàn và bảo vệ lao động trong xây dựng để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Chúng tôi xin giới thiệu về trang chủ : https://ivt3.com.vn/ uy tín nhất hiện nay

 • Chỉ đạo và phối hợp với nhà thầu thi công xây dựng trong việc xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra tai nạn lao động hoặc sự cố gây mất an toàn lao động. Đồng thời, khai báo sự cố gây mất an toàn lao động và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết và điều tra sự cố liên quan đến máy móc, thiết bị và vật tư.
 • Chủ đầu tư có thể chuyển giao một hoặc một số trách nhiệm quản lý an toàn lao động bằng hợp đồng khi thuê nhà thầu tư vấn quản lý hoặc nhà thầu giám sát thi công.
 • Trong trường hợp chủ đầu tư và nhà thầu ký hợp đồng tổng thầu (bao gồm thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công hoặc hợp đồng chìa khóa trao tay), trách nhiệm quản lý an toàn lao động sẽ được thực hiện như sau:
 • Chủ đầu tư có thể giao quyền cho tổng thầu một hoặc một số trách nhiệm quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng.
 • Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng xây dựng và thực hiện công tác quản lý an toàn lao động.
 • Tổng thầu thực hiện quản lý công tác an toàn lao động theo thỏa thuận với chủ đầu tư.

Trách nhiệm quản lý an toàn lao động của nhà thầu

Theo Luật Xây dựng mới nhất năm 2013 và chi tiết tại Điều 4 của Thông tư 04/2017/TT-BXD, nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn trong xây dựng như sau:

 • Làm đề xuất và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động, máy móc, thiết bị, tài sản và công trình đang xây dựng, công trình ngầm và các công trình liền kề. Các máy móc, thiết bị và vật tư phục vụ thi công phải đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và phải được kiểm định về an toàn trước khi sử dụng.
 • Thực hiện việc thành lập tổ chức bộ phận quản lý an toàn lao động đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều 36 của Nghị định 39/2016/NĐ-CP. Tổ chức này bao gồm số lượng người quản lý và tiêu chuẩn về người quản lý an toàn lao động.

Tổng kết

Như vậy, bài viết này của chúng tôi đã tổng hợp thông tin về an toàn và bảo vệ lao động trong xây dựng, tiêu chuẩn an toàn và các công tác an toàn trong xây dựng. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, các nhà thầu và chủ đầu tư có thể thực hiện biện pháp an toàn lao động trong xây dựng một cách hiệu quả. Đồng thời, những người tham gia thi công trực tiếp cũng có thêm kiến thức để tuân thủ an toàn lao động trong xây dựng.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên trên